UBEZPIECZENIA ZOZ   


Jako doświadczony już w zakresie i problematyce ubezpieczeń ZOZ broker, chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę m.in. w następujących zagadnieniach:

  • przygotowanie oferty na obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z ofert dostępnych na rynku ubezpieczeniowym
  • uczestniczenie, jako doradca zewnętrzny, w przygotowaniu SIWZ i ocenie ofert w zakresie przedmiotu zamówienia (obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie pojazdów itp.)
  • przeprowadzimy analizę ochrony ubezpieczeniowej i przygotujemy odpowiedni program ubezpieczeniowy
  • wynegocjujemy odpowiednie warunki ubezpieczenia, dostosowane do potrzeb naszego Klienta
  • będziemy na bieżąco monitorować przebieg ubezpieczenia
  • pomożemy przy likwidacji szkody