Firma KONTRAKT Broker, nr Zezwolenia KNUiFE 1369/05, prowadzi usługi w zakresie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej.

Wieloletnia praktyka i doświadczenie zawodowe pozwalają nam profesjonalnie podejmować wszelkie działania w imieniu i na rzecz naszego Klienta. Chętnie dla Państwa:

  • przeprowadzimy analizę ochrony ubezpieczeniowej
  • przygotujemy stosowny program ubezpieczeniowy
  • wynegocjujemy najlepsze warunki ubezpieczenia
  • będziemy na bieżąco monitorować przebieg ubezpieczenia
  • pomożemy przy likwidacji szkody

Poprzez wysoką jakość prowadzonych usług i szanowanie etyki zawodowej brokera, profesjonalnie i rzetelnie poprowadzimy doradztwo ubezpieczeniowe, a Państwa ryzyko będzie zawsze pod kontrolą.

Prowadzenie aktywności gospodarczej wiąże się zawsze z ryzykiem zaistnienia zdarzeń losowych, które mogą zakłócić lub nawet całkowicie przekreślić możliwość dalszego jej prowadzenia. Dlatego, aby uniknąć niechcianych sytuacji, ryzyko ich wystąpienia należy na bieżąco kontrolować.

Broker na rynku polskim jest doradcą w zakresie ryzyk występujących w prowadzonej działalności (dla organizacji i osób prawnych) oraz w życiu (dla osób fizycznych). Przygotowuje i pośredniczy w umiejscowieniu na rynku możliwie optymalnego dla swojego Klienta programu ubezpieczeniowego, opartego o analizę dostępnych ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, a także prowadzi dalej obsługę tego programu poprzez doubezpieczenia oraz pomoc w zakresie likwidacji szkód z zawartych przez siebie ubezpieczeń.

Wynagrodzeniem brokera jest prowizja, którą otrzymuje od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zostało zawarte ubezpieczenie Klienta.

Broker działa na rzecz i w imieniu swojego Klienta, reprezentując tym samym jego interesy, z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Współpraca brokera z Klientem odbywa się na podstawie podpisanego przez Klienta pełnomocnictwa brokerskiego, umożliwiającego wspomniane reprezentowanie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Ofertą współpracy.