UBEZPIECZENIA GRUPOWE

www.kontrakt-broker.pl (c)Rynek ubezpieczeniowy udostępnia obecnie szereg możliwości w zakresie ryzyk ubezpieczeń grupowych, co sprawia, że każda grupa Ubezpieczonych może otrzymać dobrą, dostosowaną do swoich potrzeb i preferencji finansowych ofertę, zarówno Zarząd firmy jak i poszczególne grupy Pracowników.

Dlaczego grupowe ubezpieczenia na życie?

Gwarantują przede wszystkim świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego oraz utraty zdrowia, stanowiąc jednocześnie swoiste zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń w naszym życiu codziennym.
Ubezpieczenie to obejmuje ochroną grupy osób, bez efektu rozłożenia ryzyka, przez co możemy uzyskać bardzo atrakcyjne warunki i dużo niższą cenę ubezpieczenia. Cała procedura jest uproszczona, a ryzyko jest dostosowywane do potrzeb Ubezpieczonych z uwzględnieniem m.in. średniej wieku, płci, możliwości zachorowania etc. Po wygaśnięciu polisy grupowej, istnieje możliwość dożywotniego indywidualnego kontynuowania. Składka za ubezpieczenie grupowe płacona jest przez Pracownika indywidualnie (potrącana z wynagrodzenia) lub przez Pracodawcę.

Dlaczego ubezpieczenia zdrowotne?

System opieki medycznej w Polsce od kilku lat przeżywa recesję, jest niedofinansowany oraz o przestarzałej strukturze i metodach zarządzania. Dlatego też, aby wyjść naprzeciw postępującym zmianom, firmy ubezpieczeniowe stworzyły produkt, który zapewni dostęp do nielimitowanych usług medycznych w najlepszych klinikach na terenie całego kraju, m.in. Lux – Med, Centrum Medyczne LIM, ENEL-MED czy MEDI – CARE.
Korzystając z dostępnych ofert na rynku ubezpieczeniowym, będziemy mogli w prosty i szybki sposób zapisać się do wybranego lekarza, a sama wizyta będzie miała miejsce w ciągu 1-3 dni. Wizytę zamówimy przez telefon lub internet, bez konieczności stania w kolejce po „numerek”. Lekarz specjalista przyjmie nas bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Całodobowo skorzystamy z infolinii medycznej. W razie potrzeby zamówimy wizytę domową. Każda wizyta w klinice zostanie rozliczona bezgotówkowo za okazaniem karty identyfikacyjnej lub dowodu tożsamości.

Czym są ubezpieczenia grupowe?

Do grupowego ubezpieczenia przystępuje pracownik danej firmy – Ubezpieczony. Ubezpieczenie to zapewnia przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa Ubezpieczonego i jego bliskich poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dodatkowo określoną grupą ryzyk ubezpieczeniowych mogą zostać objęte także osoby bliskie Ubezpieczonego – Współubezpieczeni: Współmałżonek, Dziecko, Rodzic lub Teść.

Ubezpieczony – przykładowy zakres ryzyk w ubezpieczeniu grupowym:

 • Śmierć Ubezpieczonego (stanowi umowę główną)
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (WK)
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu
 • Trwały Uszczerbek na Zdrowiu w wyniku NW (określony % sumy ubezpieczenia)
 • Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego (np. zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, przeszczep, poparzenie, utrata wzroku, mowy, słuchu, śpiączka, paraliż)
 • Poważne Zachorowanie Personelu Medycznego (np. HIV, żółtaczka typu C)
 • Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu (NW + choroba)
 • Niezdolność Ubezpieczonego do pracy (NW + choroba)

Czym są ubezpieczenia zdrowotne?

Do grupowego ubezpieczenia przystępuje pracownik danej firmy – Ubezpieczony. Ubezpieczenie tego rodzaju umożliwia dostęp do opieki zdrowotnej na terenie całego kraju w placówkach medycznych o podwyższonym standardzie świadczonych usług medycznych. Wszystkie świadczenia medyczne, jakie Ubezpieczony otrzymuje są wykonywane bezgotówkowo i sprawnie. Dodatkowo określoną grupą ryzyk ubezpieczeniowych mogą zostać objęte także osoby bliskie Ubezpieczonego – Rodzina (Dziecko, Współmałżonek).

Zalety ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Nieograniczony dostęp do konsultacji lekarzy wszystkich specjalności bez skierowania
 • Nieograniczone badania diagnostyczne i laboratoryjne
 • Bezgotówkowe konsultacje w nowoczesnych placówkach medycznych
 • Dowolny wybór lekarza na terenie całego kraju
 • Kontakt bezpośredni z lekarzem przez całą dobę
 • Nieograniczony dostęp do opieki medycznej na terenie całego kraju
 • Możliwość skorzystania w dowolnym momencie z domowych wizyt lekarskich
 • Dodatkowa opieka podczas pobytu w szpitalu, pojedyncze pokoje
 • Coroczna profilaktyka (np. szczepienia przeciwko grypie)
 • Odczulanie i testy alergiczne
 • Przeglądy i leczenie stomatologiczne

Podsumowanie:

 • każdy Ubezpieczony otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający objęcie go ochroną ubezpieczeniową
 • zakres ryzyk podlega modyfikacji i zostaje dostosowany do potrzeb i wymagań każdego Ubezpieczonego

Informacje niezbędne do przygotowania oferty ubezpieczenia:

 • dane firmy (nazwa, adres – siedziba, biuro, działalność, branża)
 • dane Pracowników (płeć, wiek/data urodzenia, stanowisko/rodzaj wykonywanej pracy)

W celu omówienia szczegółów ubezpieczenia i współpracy przy obsłudze, uprzejmie prosimy o kontakt.