Prawdziwym sprawdzianem skuteczności ochrony ubezpieczeniowej jest wystąpienie szkody i wypłata oczekiwanego odszkodowania. Pomoc brokera dobrze zorientowanego w proceduralnych ścieżkach jest w takich sytuacjach nieoceniona. Liczy się tylko szybkie i skuteczne działanie.  

Chcielibyśmy zaproponować Państwu:

  • profesjonalną pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania dla ofiar wypadków i ich bliskich
  • pomoc w dochodzeniu roszczeń
  • uzyskiwanie należnych, adekwatnych do poniesionej straty, odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych lub sprawcy wypadku
  • ochrony praw Ubezpieczonego do należytego odszkodowania w ramach przyjętej przez Towarzystwo odpowiedzialności ubezpieczeniowej
  • pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych na terenie Polski, zarówno dla obywateli polskich jak i obywateli innych państw
  • pomoc dla obywateli polskich, którzy ulegli wypadkom na terytorium państw Unii Europejskiej
  • pomoc w procesie likwidacji szkód na osobie, poprzez reprezentowanie prawa poszkodowanych wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych, z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń zawieranych za pośrednictwem innych podmiotów gospodarczych (działania nasze dotyczą zarówno szkód majątkowych jak i szkód na osobie)
  • nadzór nad procesem likwidacji szkód
  • doradztwo prawne w zakresie likwidacji szkód